NEXCO中日本 大規模更新・修繕 2020年度 / 更新工事は21件  ほかに伊勢湾岸道伸縮取替えなど 

NEXCO中日本床版取替(春工事)

NEXCO中日本ほ2020年度の大規模更新・修繕工事ならびに大規模な交通規制を伴う集中工事などの予定を公表した。リニューアル工事(大規模更新工事)は21件で、東名で6件、中央道で6件、北陸道で9件。ほかに伊勢湾岸道の伸縮当時取替や、東名、名神の舗装‥紙面へ

NEXCO中日本床版取替(秋工事)
NEXCO中日本の2020年度の大規模更新工事や集中工事予定
高性能床版防水
床版取替写真